2018 m. gegužės mėn. pamaldų tvarkaraštis

                                                                                                       “ AŠ VISA  GALIU  TAME,  KURIS  MANE  STIPRINA.“                             

06 d 10,00 val. MOTINOS DIENA;

13 d. 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

             14,30 val. Gottesdienst in Deutsch;

20 d. 10,00 val.  pamaldos su Šv. Vakariene;

27 d. 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene.

             13,00 val. KARKLĖS kapinių šventė.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*1 ir 3 mėn. sekmadienius vaikų ansamblio repeticijos ( vadovė Edita Gložaitienė);

*2 ir 4 sekmadienius biblijos pamokėlės vaikams ( mokytoja Marta Karaliutė);

* TREČIADIENIAIS 14,30 val. MALDOS POPIETĖ;

* KETVIRTADIENIAIS 18,00 val. BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI;

* SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ VEIKIA BIBLIOTEKA 2 AUKŠTE;

* SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ KVIEČIAME BENDRAVIMUI PRIE KAVOS;

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE ! 

S O L I    D E O    G L O R I A !

2018 m. vasario mėn. pamaldų tvarkaraštis

 

„AŠ  NESIGĖDIJU  EVANGELIJOS. JI  JUK  YRA  DIEVO  GALYBĖ  IŠGELBĖTI  KIEKVIENAM  TIKINČIAJAM.“     Rom.1,16

04 d. 10,00 val. pamaldos; po pamaldų bendrystė parapijos salėje;

11 d. 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene; po pamaldų bendravimas prie kavos;

          14,30 val. Gottesdienst in Deutsch;

18 d. 1 Gavėnios sekmadienis

        10,00 val.  pamaldos su Šv. Vakariene; po pamaldų bendravimas prie kavos;

25 d. 2 Gavėnios sekmadienis

          10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene; po pamaldų bendravimas prie kavos.

______________________________________________________________________________________

*1 ir 3 mėn. sekmadienius vaikų ansamblio repeticijos ( vadovė Edita Gložaitienė);

*2 ir 4 sekmadienius biblijos pamokėlės vaikams ( mokytoja Marta Karaliutė);

* TREČIADIENIAIS 14,30 val. MALDOS POPIETĖ;

* KETVIRTADIENIAIS 18,00 val. BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI;

* SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ VEIKIA BIBLIOTEKA 2 AUKŠTE;

* SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ KVIEČIAME BENDRAVIMUI PRIE KAVOS;

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE ! 

S O L I    D E O    G L O R I A !

2017 m. gruodžio mėn. pamaldų tvarkaraštis

   „DŽIŪGAUKITE  DANGŪS ! IŠ DŽIAUGSMO  ŠOKINĖK  ŽEME ! TEGUL  PLYŠTA  KALNAI  NUO  DŽIAUGSMO  GIESMĖS ! JUK  VIEŠPATS  PAGUODĖ  SAVO  TAUTĄ, PASIGAILĖJO  SAVO  VARGUOLIŲ.“                                     Izaijo  49,13

03 d. 10,00 val. 1 advento sekmadienis;

10 d. 10,00 val.  2 advento sekmadienis, pamaldos su Šv.Vakariene;

17 d. 10,00 val. 3 advento sekmadienis, pamaldos su Šv.Vakariene; po pamaldų PARAPIJOS KOLEKTYVŲ ADVENTINIS KONCERTAS;

24d. 10,00 val. 4 advento sekmadienis, pamaldos su Šv.Vakariene;

16,00 val. KŪČIOS su eglute vaikams;

25 d. 10,00 val. KALĖDOS, pamaldos su Šv.Vakariene;

31 d. 10,00 val. pamaldos su Šv.Vakariene.

____________________________________________________________________________________________________

1 ir 3 mėn. sekmadienius vaikų ansamblio repeticijos ( vadovė Edita Gložaitienė);

*2  sekmadienius biblijos pamokėlės vaikams ( mokytoja Marta Karaliutė);

* TREČIADIENIAIS 14,30 val. MALDOS POPIETĖ;

* KETVIRTADIENIAIS 18,00 val. BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI;

* SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ VEIKIA BIBLIOTEKA 2 AUKŠTE;

* SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ KVIEČIAME BENDRAVIMUI PRIE KAVOS;

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994 ( atostogauja nuo 2017 11 06  iki 2017 12 01)

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE !

 S O L I    D E O    G L O R I A !

 

 

2017 m. lapkričio mėn. pamaldų tvarkaraštis

                                                       „TEBŪNIE  JŪSŲ  STRĖNOS  SUJUOSTOS  IR  ŽIBURIAI  UŽDEGTI.“       (Luko 12,35)

5 d. 10,00 val. Ekumeninės pamaldos, skirtos Reformacijos 500-ųjų metinių jubiliejui;

12d. 10,00 val. pamaldos;

  •          14,30 val. Gottesdienst in Deutsch;

19d. 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

26d. 10,00 val. Amžinybės sekmadienis, pamaldos su Šv. Vakariene.

______________________________________________________________________________________________________

1 ir 3 mėn. sekmadienius vaikų ansamblio repeticijos ( vadovė Edita Gložaitienė);

*2 ir 4 sekmadienius biblijos pamokėlės vaikams ( mokytoja Marta Karaliutė);

* TREČIADIENIAIS 14,30 val. MALDOS POPIETĖ;

* KETVIRTADIENIAIS 18,00 val. BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI;

* SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ VEIKIA BIBLIOTEKA 2 AUKŠTE;

* SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ KVIEČIAME BENDRAVIMUI PRIE KAVOS;

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994 ( atostogauja nuo 2017 11 06  iki 2017 12 01)

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE !

 S O L I    D E O    G L O R I A !

 

 

2017 m. spalio mėn. pamaldų tvarkaraštis

   “ VISŲ  AKYS  ŽVELGIA  Į  TAVE,  VIEŠPATIE,  SU  VILTIMI,  IR  TU  DUODI  JIEMS  PENO,  KAI  REIKIA.“

Psalmyno 145,15

 01 d. 10,00 val. DERLIAUS PADĖKOS ŠVENTĖ; po pamaldų bendrystė parapijos salėje;

 08 d. 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

            14,30 val. Gottesdienst in Deutsch;

 15 d. 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

 22 d. 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

 29 d. 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene.

_______________________________________________________________________________________________________

 1 ir 3 mėn. sekmadienius vaikų ansamblio repeticijos ( vadovė Edita Gložaitienė);

*2 ir 4 sekmadienius biblijos pamokėlės vaikams ( mokytoja Marta Karaliutė);

* TREČIADIENIAIS 14,30 val. MALDOS POPIETĖ;

* KETVIRTADIENIAIS 18,00 val. BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI;

* SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ VEIKIA BIBLIOTEKA 2 AUKŠTE;

* SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ KVIEČIAME BENDRAVIMUI PRIE KAVOS;

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE !

 S O L I    D E O    G L O R I A !