2018-07-23_13.48.14

KVIETIMAS VYRAMS

D Ė M E S I O

BIBLIJA ŽINO NE VIENĄ DIEVO VYRĄ, BET ŠIANDIEN VYRŲ BAŽNYČIOJE DEFICITAS.

KVIEČIAME VYRUS

GEGUŽĖS 18 d. (šį penktadienį)

18,00 val. Pylimo g. 2 

 Į VYRŲ SUSITIKIMĄ  

TEMA: TIKĖJIMAS IR MOKSLAS 

Laukiami visi.

2018-07-23_13.48.14

KVIETIMAS Į ŠEŠTADIENIO SURINKIMO POPIETĘ

 

“ŠLOVINS VIEŠPATĮ JO IŠRINKTIEJI” Ps. 22,27.

MIELIEJI, 

KVIEČIAME VISUS Į ŠEŠTADIENIO SURINKIMO  POPIETĘ

GEGUŽĖS 19 d. 15,00 val.

(Pylimo gt. 2 )PARAPIJOS SALĖJE 2 a.

SKAMBĖS GIESMĖS, LIUDIJIMAI, KLAUSYSIMĖS DIEVO ŽODŽIO

POPIETĖS SVEČIAS – SESĖ VIOLETA ATLIKS GIESMES, EILES.

ESATE LAUKIAMI !

2018-07-23_13.48.14

2018 m. gegužės mėn. pamaldų tvarkaraštis

                                                                                                       “ AŠ VISA  GALIU  TAME,  KURIS  MANE  STIPRINA.“                             

06 d 10,00 val. MOTINOS DIENA;

13 d. 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

             14,30 val. Gottesdienst in Deutsch;

20 d. 10,00 val.  pamaldos su Šv. Vakariene;

27 d. 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene.

             13,00 val. KARKLĖS kapinių šventė.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*1 ir 3 mėn. sekmadienius vaikų ansamblio repeticijos ( vadovė Edita Gložaitienė);

*2 ir 4 sekmadienius biblijos pamokėlės vaikams ( mokytoja Marta Karaliutė);

* TREČIADIENIAIS 14,30 val. MALDOS POPIETĖ;

* KETVIRTADIENIAIS 18,00 val. BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI;

* SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ VEIKIA BIBLIOTEKA 2 AUKŠTE;

* SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ KVIEČIAME BENDRAVIMUI PRIE KAVOS;

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE ! 

S O L I    D E O    G L O R I A !