2024 m. balandžio mėn. pamaldų tvarkaraštis

„VILTIS MUMS YRA TARSI SAUGUS IR TVIRTAS SIELOS INKARAS, PRASISKVERBIANTIS  PRO  UŽDANGĄ  VIDUN.“ (Hebr. 6,19)

   7  d. 10.00 val. pamaldos

 14 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

 21 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija   

 28 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

****************************************************************************

 KETVIRTADIENIAIS    16.30 val. MALDOS POPIETĖ

                                            17.30 val. BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI

  ŠEŠTADIENIAIS            11.00 val. KONFIRMANTŲ PAMOKOS

   BALANDŽIO mėn.  1 ir 3 sekmadienius  vaikų choro repeticijos (vadovė Edita Gložaitienė)

   BALANDŽIO mėn.  2 ir 4 sekmadienius tikybos pamokėlės vaikams (mokytoja Marta Karaliutė)

   Sekmadieniais pamaldos yra transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios   parapijų. Sekite informaciją facebook“o grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia“

ESANT  REIKALUI  TEIRAUTIS   TELEFONU  8 46 314473

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras   tel. +370 687 80994

J Ū S   E S A T E   L A U K I A M I   M Ū S Ų   B A Ž N Y  Č I O J E !

S O L I   D E O   G L O R I A !