2024 m. balandžio mėn. pamaldų tvarkaraštis

„VILTIS MUMS YRA TARSI SAUGUS IR TVIRTAS SIELOS INKARAS, PRASISKVERBIANTIS  PRO  UŽDANGĄ  VIDUN.“ (Hebr. 6,19)

   7  d. 10.00 val. pamaldos

 14 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

 21 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija   

 28 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

****************************************************************************

 KETVIRTADIENIAIS    16.30 val. MALDOS POPIETĖ

                                            17.30 val. BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI

  ŠEŠTADIENIAIS            11.00 val. KONFIRMANTŲ PAMOKOS

   BALANDŽIO mėn.  1 ir 3 sekmadienius  vaikų choro repeticijos (vadovė Edita Gložaitienė)

   BALANDŽIO mėn.  2 ir 4 sekmadienius tikybos pamokėlės vaikams (mokytoja Marta Karaliutė)

   Sekmadieniais pamaldos yra transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios   parapijų. Sekite informaciją facebook“o grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia“

ESANT  REIKALUI  TEIRAUTIS   TELEFONU  8 46 314473

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras   tel. +370 687 80994

J Ū S   E S A T E   L A U K I A M I   M Ū S Ų   B A Ž N Y  Č I O J E !

S O L I   D E O   G L O R I A !          

Knygos pristatymas „Kam skambino varpai? Bažnyčių ir šventorių tyrimai Lietuvoje”

Klaipėdos universiteto mokslininkė dr. Raimonda Nabažaitė Klaipėdos evangelikų liuteronų bendruomenę pakvietė į knygos pristatymą „Kam skambino varpai? Bažnyčių ir šventorių tyrimai Lietuvoje” (Klaipėdos universiteto leidykla, 2023), kurioje publikuojama dešimt mokslo straipsnių, jų tarpe pokaryje išsaugoto Klaipėdai svarbaus 1620 metų varpo istorija, pristatoma Šv. Jono bažnyčios Klaipėdoje atstatymo eiga ir kiti svarbūs istoriniai ir kultūrologiniai faktai.

Pristatymas vyko  netradicinėje vietoje – Klaipėdos istorinėje evangelikų baptistų bažnyčioje, kuri pirmą kartą atvėrė duris kultūriniam renginiui. Vieta buvo pasirinkta neatsitikinai. Po 1854 metų gaisro, kai sudegė daugelio konfesijų maldos namai – ji liko nepaliesta gaisro, ir kurį laiką buvo tapusi prieglobsčiu kitiems tikintiesiems.

Klaipėdos evangelikų liuteronų bendruomenė pasinaudojo galimybe padėkoti Klaipėdos universiteto jaunajai mokslininkei dr. Raimondai Nabažaitei už nuoširdų bendradarbiavimą ir įgyvendintą 3-jų metų archeologinių tyrimų programą bei skleidžiamą žinią visai Lietuvai apie istorinės Klaipėdos Šv. Jono bažnyčios atstatymo svarbą. Parapijos kunigas Reincholdas Moras ir Klaipėdos Šv. Jono bažnyčios atstatymo paramos ir labdaros fondo vadovė Lilija Petraitienė įteikė padėkos raštą ir gėlių puokštę.

Knygos pristatyme dalyvavo Lietuvos tyrinėtojai, skirtingais rakursais apžvelgiantys, atliktus Lietuvos bažnyčių ir šventorių tyrimus. Archeologai, istorikai, antropologai pristato leidinyje kaip kinta bažnyčių, palaidojimų vietos ir laidosena, kaip tyrimai praplečia  žinias apie skirtingų konfesijų tradicijų raišką.

2024 m. kovo mėn. pamaldų tvarkaraštis

„TIKRAI ŠITAS BUVO DIEVO SŪNUS!“ (Mato 27,54)

   3 d. 10.00 val. pamaldos

            3 Gavėnios sekmadienis    

 10 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

           4  Gavėnios sekmadienis

 17 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija   

           5 Gavėnios sekmadienis   

 24 d. PALMIŲ (Verbų) sekmadienis

          10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

 28 d. 18.00 val. Didysis ketvirtadienis

             pamaldos su Šv. Komunija

 29 d. 18.00 val. Didysis penktadienis

           KRISTAUS KANČIOS SKAITINIAI

31 d. VELYKOS

   7.00 val. Prisikėlimo pamaldos su Šv. Komunija

 10.00 val. Velykų pamaldos su Šv. Komunija

****************************************************************************

   KETVIRTADIENIAIS    16.30 val. MALDOS POPIETĖ

                      17.30 val. BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI

  ŠEŠTADIENIAIS 11.00 val. KONFIRMANTŲ PAMOKOS

   KOVO mėn.  1 ir 3 sekmadienius  vaikų choro repeticijos (vadovė Edita Gložaitienė)

   KOVO mėn.  2 ir 4 sekmadienius tikybos pamokėlės vaikams (mokytoja Marta Karaliutė)

   Sekmadieniais pamaldos yra transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios   parapijų. Sekite informaciją facebook“o grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia“

ESANT  REIKALUI  TEIRAUTIS   TELEFONU  8 46 314473

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras   tel. +370 687 80994

J Ū S   E S A T E  L A U K I A M I  M Ū S Ų   B A Ž N Y  Č I O J E !

S O L I   D E O   G L O R I A !          

2024 m. kovo mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

     3 d. Marta Karaliutė, Ramunė Rudė

   10 d.  Arnoldas Kaulickis, Arnold Piklaps

   17 d.  Ramunė Rudė, Artūr Kaulitzky                                 

   24 d. Irma Morienė, Kęstutis Preikšaitis

   28 d. Alvydas Stankovičius

   29 d. Irma Morienė

   31 d. 7.00 val. Kęstutis Preikšaitis, Alvydas Stankovičius

           10.00 val.  Lilija Petraitienė, Gintaras Septynius