2020 m. rugpjūčio mėn. pamaldų tvarkaraštis

JĖZUS KRISTUS SAKO: “BŪKITE GUDRŪS KAIP ŽALČIAI IR NEKLASTINGI KAIP BALANDŽIAI. ” (Mato 10, 16 ) 

  2 d.  10.00 val. pamaldos

  9 d.  10.00 val. pamaldos;

             14.30 val. Gottesdienst in Deutsch

 16 d.  10.00 val. pamaldos su  Šv. Komunija;

              12.00 val. kapinių šventės pamaldos  miesto senosiose kapinėse (Skulptūrų parke)

23 d.  10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija;

             12.00 val. kapinių šventės pamaldos Gindulių kapinėse;

30 d.  10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

 

* KETVIRTADIENIAIS 16.00 val. MALDOS POPIETĖ

* KETVIRTADIENIAIS 18.00 val.   BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI

* SEKMADIENIAIS PO  PAMALDŲ  VEIKIA  BIBLIOTEKA  2 AUKŠTE

*  SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ KVIEČIAME BENDRAVIMUI PRIE KAVOS

 ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE ! 

S O L I    D E O    G L O R I A !

Talka bažnyčios sklype

Kviečiame visus prijaučiančius rytoj, 2020-07-22 d. nuo 17 val rinktis šv. Jono bažnyčios sklype. Ruošamasi šalinti dalį gyvatvorės. Su savimi turėti darbo rūbus, grėblius, kastuvusa, pirštines ir gerą nuotaiką.

2020 m. liepos mėn. pamaldų tvarkaraštis

“JEI DIEVAS UŽ MUS, TAI KAS GI PRIEŠ MUS?! ”  (Rom. 8, 31)

  5 d.  9.30 val. rytmetinės pamaldos

12.00 val. kapinių šventės pamaldos Lėbartuose

6-10 d. dieninė vaikų stovykla “KELIONĖ KOSMOSU”

12 d.  10.00 val.  pamaldos su Šv. komunija;

              14.30    Gottesdienst in Deutsch 

19 d.  10.00 val. pamaldos su konfirmacija ir Šv. komunija  

26 d.  10.00 val. pamaldos su Šv. komunija; Parapijiečių vasaros šventė (grill dešrelės)     

 

* TREČIADIENIAIS 16.00 val. MALDOS POPIETĖ

* KETVIRTADIENIAIS 18.00 val.   BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI

* SEKMADIENIAIS PO  PAMALDŲ  VEIKIA  BIBLIOTEKA  2 AUKŠTE

*  SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ KVIEČIAME BENDRAVIMUI PRIE KAVOS

 ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE ! 

S O L I    D E O    G L O R I A !