Siekdamas parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie gyventojus pagal tautybę, gimtąją kalbą ir išpažįstamą tikėjimą, Lietuvos statistikos departamentas vykdo internetinę gyventojų apklausą.

https://surasymas.stat.gov.lt

Pasiteirauti: tel. (8 5) 236 4968, (8 5) 236 4637, (8 5) 236 4976, (8 5) 236 4898, (8 5) 236 4921, el. p. surasymas@stat.gov.lt.

*********************

Malonė ir ramybė Jums!

Sveikiname prisijungus prie Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos internetinio puslapio. Mes esame tradicinė reformuota krikščionių bendruomenė, skelbiame išganymą per tikėjimą Dievo malonės dovana. Geri žmonių darbai, tai tikėjimo vaisiai.

Tikėjimo pagrindu pripažįstame Bibliją / Šventą Raštą, kuris yra tikras Dievo žodis, apaštališką, nikėjišką ir atanaziškąjį tikėjimo išpažinimus, Augsburgo konfesijos išpažinimą, M. Liuterio Mažąjį ir Didįjį katekizmus ir kitus liuteronų bažnyčios konfesinius raštus.

Mes pripažįstame vieną krikštą nuodėmėms atleisti, Kristaus kūno ir Kraujo prisiminimą duonoje ir vyne, šv. Komunijoje.

Mums malonu, kad domitės tikėjimo tiesomis, mūsų parapijos gyvenimu. Esate visada laukiami mūsų bažnyčioje.

Pagarbiai,
Kunigas Reincholdas Moras