PAMALDOS SAUGIAU

Pamaldos 10.00 val. bus transliuojamos online.

Sekmadieniais pamaldos yra transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijų. Sekite informaciją facebook”o  grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia”

*********************

Malonė ir ramybė Jums!

Sveikiname prisijungus prie Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos internetinio puslapio. Mes esame tradicinė reformuota krikščionių bendruomenė, skelbiame išganymą per tikėjimą Dievo malonės dovana. Geri žmonių darbai, tai tikėjimo vaisiai.

Tikėjimo pagrindu pripažįstame Bibliją / Šventą Raštą, kuris yra tikras Dievo žodis, apaštališką, nikėjišką ir atanaziškąjį tikėjimo išpažinimus, Augsburgo konfesijos išpažinimą, M. Liuterio Mažąjį ir Didįjį katekizmus ir kitus liuteronų bažnyčios konfesinius raštus.

Mes pripažįstame vieną krikštą nuodėmėms atleisti, Kristaus kūno ir Kraujo prisiminimą duonoje ir vyne, šv. Komunijoje.

Mums malonu, kad domitės tikėjimo tiesomis, mūsų parapijos gyvenimu. Esate visada laukiami mūsų bažnyčioje.

Pagarbiai,
Kunigas Reincholdas Moras