Laidojimo koplyčia

Senoji laidojimo koplyčia Mažvydo skulptūrų parke…. istorija
– atidavimas pravoslavų bažnyčiai