Naujienos

2023 m. gegužės mėn. pamaldų tvarkaraštis

“PALEISIU TAVE TIK TADA, KAI MANE PALAIMINSI” (Pradžios 32,27)

   7 d.    MOTINOS DIENA  

              10.00 val. pamaldos su Šv.  Komunija

   13 d.   “GIESMIŲ GIESMELĖ – 2023”

          Plikių ev. liuteronų bažnyčioje 12.00 val.

   14 d.   10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija   

              13.00 val. Gottesdienst in Deutsch

   21 d.  10.00 val.  pamaldos

             13.00 val. KARKLĖS kapinių šventė

   28 d.   10.00 SEKMINIŲ pamaldos su Šv. Komunija

   Esant geram orui pamaldos vyks lauke, bažnyčios sklype

KETVIRTADIENIAIS    MALDOS POPIETĖ         16.30 val.

                                    BIBLIJOS STUDIJOS      18.00 val.

1 ir 4  mėnesio sekmadienius vaikų choro repeticijos (vadovė Edita Gložaitienė)

2 mėnesio sekmadienį tikybos pamokėlės vaikams (mokytoja Marta Karaliutė)

Sekmadieniais pamaldos yra  transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijų. Sekite informaciją facebook”o  grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia”

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31- 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius  Reincholdas Moras  tel. 8-687 80994

JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE !

S O L I    D E O    G L O R I A !

2023 m. balandžio mėn. pamaldų tvarkaraštis

“TIKRAI ŠITAS BUVO DIEVOS SŪNUS” (Mato 27,54)  

    2 d. PALMIŲ (VERBŲ) SEKMADIENIS

        10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

    6 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS

        18.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

    7 d. DIDYSIS PENKTADIENIS

         18.00 val. KRISTAUS KANČIOS SKAITINIAI   

    9 d. 7.00 val. PRISIKĖLIMO pamaldos su Šv. Komunija

         10.00 val. VELYKŲ pamaldos su Šv. Komunija

   16 d. ATVELYKIO SEKMADIENIS

            10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija   

   23 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

   30 d. 10.00 val. pamaldos 

KETVIRTADIENIAIS MALDOS POPIETĖ      16.30 val.

                                 BIBLIJOS STUDIJOS   18.00 val.

1 – 2 ir 5  mėnesio sekmadienius vaikų choro repeticijos (vadovė Edita Gložaitienė)

3 ir 4 mėnesio sekmadienius tikybos pamokėlės vaikams (mokytoja Marta Karaliutė)

Sekmadieniais pamaldos yra  transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijų. Sekite informaciją facebook”o  grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia”

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31- 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius  Reincholdas Moras  tel. 8-687 80994

JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE !

S O L I    D E O    G L O R I A !

2023 m. balandžio mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

 2 d. Ramunė Rudė, Marta Karaliutė

 6 d. 18.00 val. Alvydas Stankovičius, Artūr Kaulitzky             

7 d. 18.00 val.   Irma Morienė, Lilija Petraitienė

9 d. 7.00 val.  Ramunė Rudė, Alvydas Stankovičius

10.00 val.  Arnold Piklaps, Gintaras Septynius

16 d. Lilija Petraitienė, Artūr Kaulitzky

23 d. Kęstutis Preikšaitis, Arnoldas Kaulickis 

30 d. Marta Karaliutė, Gintaras Septynius

                    

2023 m. kovo mėn. pamaldų tvarkaraštis

“JEI DIEVAS UŽ MUS, TAI KAS GI PRIEŠ MUS?!” (Romiečiams 8,31)

3 d. 18 val. Pasaulinė maldos diena, kurios programą paruošė Taivanio moterys.

        5 d.  2 GAVĖNIOS SEKMADIENIS

              10.00 val. pamaldos

      12 d.  3 GAVĖNIOS SEKMADIENIS
              10.00 val. pamaldos su  Šventa Komunija                  

              14.30 val. Gottesdienst in Deutsch

     19 d.  4 GAVĖNIOS SEKMADIENIS

               10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija        

     26 d.  5 GAVĖNIOS SEKMADIENIS

               10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija

Kovo mėn. 1 ir 3 sekmadienius tikybos pamokėlės vaikams – mokytoja Marta Karaliutė

Kovo mėn. 2 ir 4 sekmadienius vaikų ansamblio repeticijos – vadovė Edita Gložaitienė

  Ketvirtadieniais  16.30 val. maldos popietė

                            18.00 val.  Biblijos studijos

Sekmadieniais pamaldos yra  transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijų. Sekite informaciją facebook”o  grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia”

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31- 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius  Reincholdas Moras  tel. 8-687 80994

JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE !

S O L I    D E O    G L O R I A !