Biblijos ir maldos grupė

Ar dažnai mes skiriame laiko bendravimui su Dievu? Ar degame troškimu būti su Juo, mūsų Kūrėju, Atpirkėju ir Gaivintoju? Ar jaučiame dvasinį alkį ir troškulį, apie kurį kalbėjo Viešpats Jėzus, ir kurį tik Jis gali numalšinti? Malda svarbi kiekvieno krikščionio gyvenime. Tai pokalbis su Tuo, kuriam rūpi mūsų gyvenimas. Drąsiname skirti laiko kasdieną asmeniniam bendravimui su Dievu ir dėkoti, džiūgauti, prašyti ar pasiguosti. Biblijoje Turime Jėzaus pavyzdį, kuris nuolat skyrė laiko maldai vienumoje bei mokė savo mokinius apie maldos svarbą bei kokia ji turi būti.  Tai toks paprastas tikinčiojo poreikis kaip kasdienė duona.

Kviečiame prisijungti biblijos studijoms ketvirtadieniais 18.00 val. bažnyčioje.

Trečiadieniais bažnyčioje renkasi maldos grupelė. Renkamės kartu, kad išsakytume vienas kitam ir atiduotume Viešpačiui, kas mums labiausiai rūpi mūsų artimųjų bei mūsų parapijos gyvenime. Įkvėpimo semiamės iš Dievo Žodžio bei kreipiamės į Viešpatį giesme. Mes aptariame dienos skaitinį,  kalbamės, diskutuojame ir pabaigoje dėkojame už visa, ką esame patyrę, ką Viešpats mums kalbėjo, ką supratome ir visus rūpesčius išsakome maldoje. Tikime, Viešpats išklauso, padrąsina ir įkvepia su viltimi žvelgti į ateitį.

Kviečiame prisijungti maldos bendrystei trečiadieniais 15.00 val. bažnyčioje. Taip pat kiekvienas prašomas melstis namuose už parapijos gyvenimą, visų dvasinį augimą.

Naujajame Testamente skaitome: „Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“. (Mt  18, 19-20)