Gnade und Frieden sei mit Ihnen!

Herzlich willkommen auf der Internetseite der ev. luth. Gemeinde in Klaipėda. Wir  sind traditionell reformierte christliche Gemeinschaft und verkündigen die Rettung durch den Glauben an das Geschenk der Gnade Gottes. Die Früchte des Glaubens sind gute Taten der Menschen.

Die Bibel / Heilige Schrift nehmen wir yum Glaubensgrund an, , kuris yra tikras Dievo žodis, apaštališką, nikėjišką ir atanaziškąjį tikėjimo išpažinimus, Augsburgo konfesijos išpažinimą, M. Liuterio Mažąjį ir Didįjį katekizmus ir kitus liuteronų bažnyčios konfesinius raštus.

Mes pripažįstame vieną krikštą nuodėmėms atleisti, Kristaus kūno ir Kraujo prisiminimą duonoje ir vyne, šv. Komunijoje.

Mums malonu, kad domitės tikėjimo tiesomis, mūsų parapijos gyvenimu. Esate visada laukiami mūsų bažnyčioje.

Hochachtungsvoll,
Pf. Reincholdas Moras