2022 m. liepos mėn. pamaldų tvarkaraštis

“VIEŠPATIE, MANO DIEVE, PRIE TAVĘS AŠ GLAUDŽIUOSI! SAUGOK MANE NUO VISŲ, KURIE MANE PERSEKIOJA, IR GELBĖK MANE.” (Psalmyno 7,2)

    3 d. 10.00 val. pamaldos, po pamaldų kavos bendrystė

   10 d. 10.00 val. pamaldos su konfirmacija ir Šventa Komunija, po pamaldų kavos bendrystė 

14.30 Gottesdienst in Deutsch

  17 d. 10.00 val. pamaldos 

           12.00 val. pamaldos LĖBARTŲ kapinėse

18-22 d. PLANUOJAMA PARAPIJOS STOVYKLA KINTUOSE “GYVYBĖS ŠALTINIS”

  24 d. 10.00 val. pamaldos  su Šventa Komunija, po pamaldų kavos bendrystė

   31 d. 10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija    

*****************************************************************************

ANTRADIENIAIS MALDOS POPIETĖ 16.00 val.

KETVIRTADIENIAIS BIBLIJOS STUDIJOS 18.00 val.

SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ VEIKIA BIBLIOTEKA 3 aukšte.

Sekmadieniais pamaldos yra  transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijų. Sekite informaciją facebook”o  grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia”

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31- 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius  Reincholdas Moras  tel. 8-687 80994

JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE !

S O L I    D E O    G L O R I A !

PARAPIJOS INFORMACIJA

BIRŽELIO 12 d. 10.00 val. Trejybės šventė, dalyvauja LEL Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis minint kunigo tarnystės 40-metį

BIRŽELIO 26 d. 13.00 val. ANAIČIŲ KAPINIŲ ŠVENTĖ

LIEPOS 10 d. 10.00 val. pamaldos su KONFIRMACIJA

LIEPOS 17 d. 12.00 val. LĖBARTŲ KAPINIŲ ŠVENTĖ

LIEPOS 18-22 d. PLANUOJAMA PARAPIJOS STOVYKLA KINTUOSE “GYVYBĖS ŠALTINIS”

LIEPOS 31 d. 10.00 val. pamaldos skirtos miesto 770 m. JUBILIEJUI – malda už miestą

2022 m. birželio mėn. pamaldų tvarkaraštis

“PALEISIU TAVE TIK TADA, KAI MANE PALAIMINSI.” (Pradžios 32,27)

 5 d. SEKMINĖS 

10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija, po pamaldų kavos bendrystė

        (Pamaldos vyks bažnyčios sklype Turgaus g. 24)

12 d. Šventoji trejybė

         10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija, po pamaldų kavos bendrystė

         kunigo tarnystės 40-metis,  dalyvaus LEL Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis 

19 d. 10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija, po pamaldų kavos bendrystė

26 d. 10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija 

         13.00 val. pamaldos ANAIČIŲ kapinėse

*****************************************************************************

ANTRADIENIAIS MALDOS POPIETĖ 16.00 val.

KETVIRTADIENIAIS BIBLIJOS STUDIJOS 18.00 val.

SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ VEIKIA BIBLIOTEKA 3 aukšte.

Sekmadieniais pamaldos yra  transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijų. Sekite informaciją facebook”o  grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia”

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31- 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius  Reincholdas Moras  tel. 8-687 80994

JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE !

S O L I    D E O    G L O R I A !