2021 m. sausio mėn. pamaldų tvarkaraštis

“AŠ NESIGĖDIJU EVANGELIJOS. JI JUK YRA DIEVO GALYBĖ IŠGELBĖTI KIEKVIENAM TIKINČIAJAM ” (Rom. 1, 16)

PAMALDOS ONLINE:

3 d.  10.00 val. pamaldos

10 d.  10.00 val. pamaldos

17 d.  10.00 val. pamaldos

24 d.  10.00 val. pamaldos

31 d.  10.00 val. pamaldos

LELB konsistorijos posėdžio sprendimas dėl pamaldų:

2020 gruodžio mėn. 15 d.

„Viešpaties vardas bus jiems prieglauda“ (Sof 3, 12)

2020 m. gruodžio mėn. 13 d. LR Vyriausybei nusprendus sugriežtinti karantino sąlygas, LELB konsistorija nutaria, kad Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijose viešos pamaldos nevyksta.

nuo 2020 m. gruodžio mėn. 16 d. iki 2021 m. sausio mėn. 03 d.

Sekmadieniais pamaldos bus transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijų. Sekite informaciją facebook`o grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia”.

* 1 ir 3 mėn. SEKMADIENIUS VAIKŲ CHORO REPETICIJOS (vad. Edita Gložaitienė) KARANTINO METU NEVYKS

 * 2 ir 4 mėn. SEKMADIENIUS TIKYBOS PAMOKĖLĖS VAIKAMS (mokytoja Marta Karaliutė) KARANTINO METU NEVYKS, VYKS ONLINE FACEBOOK.

 ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994

JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE !

S O L I    D E O    G L O R I A !

2020 m. gruodžio mėn. pamaldų tvarkaraštis

„DŽIŪGAUKITE DANGŪS!  IŠ DŽIAUGSMO ŠOKINĖK, ŽEME!  TEGU PLYŠTA KALNAI NUO DŽIAUGSMO GIESMĖS!  JUK VIEŠPATS PAGUODĖ SAVO TAUTĄ, PASIGAILĖJO SAVO VARGUOLIŲ.“  (Izaijo 49, 13)

    6 d.  10.00 val. 2 ADVENTO SEKMADIENIS  pamaldos su Šv. Komunija

   13 d.  10.00 val. 3 ADVENTO SEKMADIENIS  pamaldos

  20 d.  10.00 val. 4 ADVENTO SEKMADIENIS  pamaldos su Šv. Komunija

PAMALDOS VYKS ONLINE:

  24 d.  16.00 val.  KŪČIŲ VAKARO PAMALDOS

  25 d.  10.00 val. KALĖDOS  pamaldos

27 d.  10.00 val. pamaldos

   31 d.  18.00 val. SENŲJŲ METŲ  VAKARAS

* SEKMADIENIAIS PO  PAMALDŲ  VEIKIA  BIBLIOTEKA  2 AUKŠTE

* 1 ir 3 mėn. SEKMADIENIUS VAIKŲ CHORO REPETICIJOS (vad. Edita Gložaitienė) KARANTINO METU NEVYKS

 * 2 ir 4 mėn. SEKMADIENIUS TIKYBOS PAMOKĖLĖS VAIKAMS (mokytoja Marta Karaliutė) KARANTINO METU NEVYKS, VYKS ONLINE FACEBOOK.

 ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994

JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE !

S O L I    D E O    G L O R I A !

2020 m. gruodžio mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

6 d. Ramunė Rudė ir Marta Karaliutė

13 d. Lilija Petraitienė ir Kęstutis Preikšaitis

20 d. Gintaras Septynius ir Artūr Kaulitzky

24 d. Arnold Piklaps ir Alvydas Stankovičius

25 d. Alvydas Stankovičius ir Gintaras Septynius

27 d. Lilija Petraitienė ir Marta Karaliutė

31 d. Irma Morienė 

2020 m. lapkričio mėn. pamaldų tvarkaraštis

“VIENUS, KURIE ABEJOJA, MĖGINKITE ĮTIKINTI. ”  (Judo 22)

    1 d.  10.00 val. pamaldos

    8 d.  10.00 val. pamaldos  su Šv. Komunija

  15 d.  10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

  17 d.  18. 00 val. Vyrų vakaras

  22 d.  10.00 val.  AMŽINYBĖS SEKMADIENIS pamaldos su Šv. Komunija

  29 d.  10.00 val. 1 ADVENTO SEKMADIENIS 

* SEKMADIENIAIS PO  PAMALDŲ  VEIKIA  BIBLIOTEKA  2 AUKŠTE

* 1 ir 3 mėn. SEKMADIENIUS VAIKŲ CHORO REPETICIJOS (vad. Edita Gložaitienė) KARANTINO METU NEVYKS

 * 2 ir 4 mėn. SEKMADIENIUS TIKYBOS PAMOKĖLĖS VAIKAMS (mokytoja Marta Karaliutė) KARANTINO METU NEVYKS, VYKS ONLINE FACEBOOK.

 ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE ! 

S O L I    D E O    G L O R I A !