Parapijos choras

Vadovė: Inga Pakalniškienė. Tel.: 8-645-78154

Giedokite Viešpačiui naują giesmę! Tai šūkis skatinantis mus, krikščionis, garbinti Dievą savo balsais, protu, visa siela ir visa savo esybe, nes tokių garbintojų ir tarnautojų Dievas ieško. Per tą darbo rutiną mes dažnai užmirštame, kam mes dirbame? Sau, žmonėms, o gal savo garbei? Taigi mūsų tikslas garbinti Dievą ir nešti jam padėką.

Repeticijos:
Trečiadieniais 19.00 val.
Sekmadieniais 12:00 val. (po pamaldų)