2024 m. kovo mėn. pamaldų tvarkaraštis

„TIKRAI ŠITAS BUVO DIEVO SŪNUS!“ (Mato 27,54)

   3 d. 10.00 val. pamaldos

            3 Gavėnios sekmadienis    

 10 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

           4  Gavėnios sekmadienis

 17 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija   

           5 Gavėnios sekmadienis   

 24 d. PALMIŲ (Verbų) sekmadienis

          10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

 28 d. 18.00 val. Didysis ketvirtadienis

             pamaldos su Šv. Komunija

 29 d. 18.00 val. Didysis penktadienis

           KRISTAUS KANČIOS SKAITINIAI

31 d. VELYKOS

   7.00 val. Prisikėlimo pamaldos su Šv. Komunija

 10.00 val. Velykų pamaldos su Šv. Komunija

****************************************************************************

   KETVIRTADIENIAIS    16.30 val. MALDOS POPIETĖ

                      17.30 val. BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI

  ŠEŠTADIENIAIS 11.00 val. KONFIRMANTŲ PAMOKOS

   KOVO mėn.  1 ir 3 sekmadienius  vaikų choro repeticijos (vadovė Edita Gložaitienė)

   KOVO mėn.  2 ir 4 sekmadienius tikybos pamokėlės vaikams (mokytoja Marta Karaliutė)

   Sekmadieniais pamaldos yra transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios   parapijų. Sekite informaciją facebook“o grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia“

ESANT  REIKALUI  TEIRAUTIS   TELEFONU  8 46 314473

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras   tel. +370 687 80994

J Ū S   E S A T E  L A U K I A M I  M Ū S Ų   B A Ž N Y  Č I O J E !

S O L I   D E O   G L O R I A !