KORONAVIRUSAS

                                                       MIELI BROLIAI IR SESĖS
                                                           2020-03-16 d.
DĖL  ŠALYJE  PASKELBTO KARANTINO LAIKINAI IKI BALANDŽIO MĖNESIO 13d. 
PAMALDOS  NEBUS LAIKOMOS. 
JEIGU VIRUSO COVID-19 PLITIMAS NEBUS SUSTABDYTA, RIBOJIMAI GALI BŪTI PRATĘSTI.
MELSKIMĖS NAMUOSE, SKAITYKIME DIEVO ŽODĮ, 
STEBĖKIME PAMALDAS PER TELEVIZIJĄ IR  IŠMANIUOSIUS TELEFONUS.
SKUBIAM KRIKŠTUI AR LAIDOTUVĖMS SKAMBINTI KUNIGUI R. MORUI
Tel. Nr. 8-68780994

2020 m. Kovo mėn. pamaldų tvarkaraštis

  „JEI  DIEVAS  UŽ  MUS,  TAI  KAS  GI  PRIEŠ  MUS  ?!“                      (Rom. 8.31)

 

1 d.  1 GAVĖNIOS SEKMADIENIS

_____10.00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

6 d. 18.00 val. EKUMENINĖ PASAULINĖ MALDOS DIENA;

8 d.  2 GAVĖNIOS  SEKMADIENIS

_____10.00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

_____14.30 val. Gottesdienst in Deutsch;

10 d. (antradienį) 18.00 val. VYRŲ vakaras;

14 d. 11.00 val Neilo Čijunsko įšventinimas  diakono tarnystei;

15 d.  3 GAVĖNIOS SEKMADIENIS

_____10.00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

22 d. 4 GAVĖNIOS SEKMADIENIS;

_____10.00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

29 d. 5 GAVĖNIOS SEKMADIENIS;

_____10.00 val. pamaldos. Po pamaldų ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 ir 3 mėn. sekmadienius vaikų ansamblio repeticijos (vadovė Edita Gložaitienė)

* 2 ir 4 mėn. sekmadienius biblijos pamokėlės  vaikams  (mokytoja Marta Karaliutė)

* TREČIADIENIAIS 16,00 val.MALDOS POPIETĖ

* KETVIRTADIENIAIS 18,00 val.   BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI

* SEKMADIENIAIS PO  PAMALDŲ  VEIKIA  BIBLIOTEKA  2 AUKŠTE

*  SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ KVIEČIAME BENDRAVIMUI PRIE KAVOS

 ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE ! 

S O L I    D E O    G L O R I A !

2020 m. vasario mėn. pamaldų tvarkaraštis

               „AŠ  NESIGĖDIJU  EVANGELIJOS. JI  JUK  YRA  DIEVO  GALYBĖ  IŠGELBĖTI  KIEKVIENAM  TIKINČIAJAM“                 (Rom.1,16)

02 d. pamaldos 10,00 val.;

09 d. 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

——–14,30 val. Gottesdienst in Deutsch;

11 d. 18,00 val. Vyrų vakaras;

16 d. 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

23 d. 10,00 val. pamaldos; po pamaldų Užgavėnių šiupinys.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 ir 3 mėn. sekmadienius vaikų ansamblio repeticijos (vadovė Edita Gložaitienė)

* 2 ir 4 mėn. sekmadienius biblijos pamokėlės  vaikams  (mokytoja Marta Karaliutė)

* TREČIADIENIAIS 16,00 val.MALDOS POPIETĖ

* KETVIRTADIENIAIS 18,00 val.   BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI

* SEKMADIENIAIS PO  PAMALDŲ  VEIKIA  BIBLIOTEKA  2 AUKŠTE

*  SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ KVIEČIAME BENDRAVIMUI PRIE KAVOS

 ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE ! 

S O L I    D E O    G L O R I A !