D Ė M E S I O !!!

2020 м. birželio mėn. 28 d. po pamaldų vyks parapijos narių visuotinis ataskaitinis- rinkiminis susirinkimas. 

DARBOTVARKĖ:

  1. Parapijos pirmininkės ataskaita;
  2. Parapijos kunigo ataskaita;
  3. Revizijos komisijos ataskaita;
  4. „Sandoros“ ataskaita;
  5. Pasisakymai ir darbo vertinimas;
  6. Tarybos rinkimai.

Parapijos narius kviečiame aktyviai dalyvauti, išsakyti savo nuomonę, teikti pasiūlymus parapijos tarybai ir kunigui.

Kviečiame siūlyti kandidatus į parapijos tarybą ir revizijos komisiją.

 

Parapijos taryba

2020 m. birželio mėn. pamaldų tvarkaraštis

                                                   „ŠVENTAS, ŠVENTAS, ŠVENTAS  YRA  GALYBIŲ  VIEŠPATS!  VISA  ŽEMĖ  PILNA  JO  ŠLOVĖS !“      (Izaijo 6.3)

 

7 d. 10.00 val.  TREJYBĖS ŠVENTĖ,  pamaldos su Šv. Komunija;

14 d. 10.00 val. pamaldos;

______14,30 val. Gottesdienst in Deutsch;

21 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija;

______13.00 val. kapinių šventės pamaldos ANAIČIŲ kapinėse;

28 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija; po pamaldų vyks visuotinis parapijos narių  ataskaitinis- rinkiminis susirinkimas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BAŽNYČIOJE BŪSIME SU APSAUGINĖMIS KAUKĖMIS IR PIRŠTINĖMIS. (BŪTINA)

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras tel. 8-68780994

JŪS ESATE LAUKIAMI MŪSŲ BAŽNYČIOJE !

S O L I D E O G L O R I A !

suolai – JAU PAGAMINTI

Džiaugiamės, kad galėsime susitikti atnaujintoje Bažnyčioje. Jei turite galimybę,  prašome prisidėti prie suolų atnaujinimo.  

Džiaugiamės, kad galėsime susitikti atnaujintoje Bažnyčioje.

Jei turite galimybę,  prašome prisidėti prie suolų atnaujinimo.

 

KAPINIŲ ŠVENTĖS PAMALDOS KLAIPĖDOS PARAPIJOJE 2020 M.

Gegužės mėn. 31 d. 13.00 val. Karklės kapinėse;

Birželio mėn. 21 d. 13.00 val. Anaičių kapinėse;

Liepos mėn. 5 d. 12.00 val. Lėbartų kapinėse;

Rugpjūčio mėn. 16 d. 12.00 val. senosiose miesto kapinėse (Skulptūrų parke);

Rugpjūčio mėn. 23 d. 12.00 val. Gindulių kapinėse.

Liepos mėn. 19 d. 10.00 val. pamaldos su konfirmacija.