2018 m. Birželio mėn. pamaldų tvarkaraštis

                                                                                         „AŠ  VISA  GALIU  TAME,  KURIS  MANE  STIPRINA .“          

03 d. 10,00 val. pamaldos;

10 d. 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

             14,00 val. Gottesdienst in Deutsch;

17 d. 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

24 d. 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

             13,00 val. ANAIČIŲ kapinių šventė.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*1 ir 3 mėn. sekmadienius vaikų ansamblio repeticijos ( vadovė Edita Gložaitienė);

*2 ir 4 sekmadienius biblijos pamokėlės vaikams ( mokytoja Marta Karaliutė);

* TREČIADIENIAIS 14,30 val. MALDOS POPIETĖ;

* KETVIRTADIENIAIS 18,00 val. BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI;

* SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ VEIKIA BIBLIOTEKA 2 AUKŠTE;

* SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ KVIEČIAME BENDRAVIMUI PRIE KAVOS;

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE ! 

S O L I    D E O    G L O R I A !