Reformacijai_500

2011 m. balandžio mėn. pamaldų ir renginių tvarkaraštis

“Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą” Mato 26,41.

Pamaldos:

 • 3 d. 10,00 val. 4 Gavėnios sekmadienis.
 • 10 d. 10,00 val. 5 Gavėnios sekmadienis. Pamaldos su šv. Vakariene. Po pamaldų parapijos ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas.
 • 10 d. 14,30 Pamaldos vokiečių kalba.
 • 17 d. 10,00 val. Palmių (Verbų) sekmadienis. Pamaldos su šv. Vakariene.
 • 21 d. 18,00 val. Žaliasis Ketvirtadienis. (Šv. Vakarienės įsteigimas) Pamaldos su Šv. Vakariene.
 • 22 d. 18,00 val. Didysis Penktadienis. Jėzaus Kristaus nukryžiavimas ir mirties atminimas.
 • 24 d. 7,00 val. JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMAS. Pamaldos su šv. Vakariene
 • 24 d. 10,00 val. Šv. Velykos. Pamaldos su šv. Vakariene.

Pastovūs renginiai:

 • Antradieniais 18,00 val. Teminiai biblijos vakarai.
 • Penktadieniais 18,00 val. Jaunimo vakarai YOUT. REF. F JC.
 • Sekmadieniais po pamaldų veikia biblioteka 2 aukšte.
 • 1 ir 3 mėn. sekmadieniais tikybos pamokėlės vaikams.
 • 2 ir 4 mėn. Sekmadieniais vaikų choro repeticijos.

Jūs esate laukiami mūsų bažnyčioje!

Soli Deo gloria!

Reformacijai_500

2011 m. kovo mėn. pamaldų ir renginių tvarkaraštis

“Tikrai ramiai lauk Dievo, mano siela, nes iš jo ateina man viltis”

Psalmyno 62,6 eil.

Pamaldos:

 • 6 d. 10,00 val.
 • 8 d.   18,00 val. Užgavėnių šiupinio vakaras.
 • 13 d. 10,00 val. Pamaldos su Šv. Vakariene.
 • 13 d. 14,30 val. Pamaldos vokiečių kalba.
 • 20 d. 10,00 val. Pamaldos su Šv. Vakariene.
 • 27 d. 10,00 val. Pamaldos su Šv. Vakariene.

Pastovūs renginiai:

 • Antradieniais 18.00 val. Teminiai biblijos vakarai.
 • Penktadieniais 18.00 val. Jaunimo vakarai YOUT. REF. F JC.
 • Sekmadieniais po pamaldų veikia biblioteka 2 aukšte.
 • 1 ir 3 mėn. sekmadieniais tikybos pamokėlės vaikams.
 • 2 ir 4 mėn. sekmadieniais vaikų choro repeticijos.

Jūs esate laukiami mūsų bažnyčioje!

Soli Deo gloria!