2020 m. rugsėjo mėn. pamaldų tvarkaraštis

JĖZUS KRISTUS SAKO: “BŪKITE GUDRŪS KAIP ŽALČIAI IR NEKLASTINGI KAIP BALANDŽIAI. ” (Mato 10, 16 ) 

    6 d.  10.00 val. pamaldos

   8 d.  18.00 val. Vyrų vakaras

  13 d.  10.00 val. pamaldos su  Šv. Komunija;

             14.30 val. Gottesdienst in Deutsch

 20 d.  10.00 val. pamaldos

27 d.  10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

* KETVIRTADIENIAIS 16.30 val. MALDOS POPIETĖ

* KETVIRTADIENIAIS 18.00 val.   BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI

* SEKMADIENIAIS PO  PAMALDŲ  VEIKIA  BIBLIOTEKA  2 AUKŠTE

* 1 ir 3 mėn. SEKMADIENIUS VAIKŲ CHORO REPETICIJOS (vad. Edita Gložaitienė)

 * 2 ir 4 mėn. SEKMADIENIUS TIKYBOS PAMOKĖLĖS VAIKAMS (mokytoja Marta Karaliutė)

*  SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ KVIEČIAME BENDRAVIMUI PRIE KAVOS

 ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE ! 

S O L I    D E O    G L O R I A !

2020 m. rugpjūčio mėn. pamaldų tvarkaraštis

JĖZUS KRISTUS SAKO: “BŪKITE GUDRŪS KAIP ŽALČIAI IR NEKLASTINGI KAIP BALANDŽIAI. ” (Mato 10, 16 ) 

  2 d.  10.00 val. pamaldos

  9 d.  10.00 val. pamaldos;

             14.30 val. Gottesdienst in Deutsch

 16 d.  10.00 val. pamaldos su  Šv. Komunija;

              12.00 val. kapinių šventės pamaldos  miesto senosiose kapinėse (Skulptūrų parke)

23 d.  10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija;

             12.00 val. kapinių šventės pamaldos Gindulių kapinėse;

30 d.  10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

 

* KETVIRTADIENIAIS 16.30 val. MALDOS POPIETĖ

* KETVIRTADIENIAIS 18.00 val.   BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI

* SEKMADIENIAIS PO  PAMALDŲ  VEIKIA  BIBLIOTEKA  2 AUKŠTE

*  SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ KVIEČIAME BENDRAVIMUI PRIE KAVOS

 ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE ! 

S O L I    D E O    G L O R I A !

2018 m. rugpjūčio mėn. pamaldų tvarkaraštis

„JĖZUS  KRISTUS  SAKO:“BŪKITE  GUDRŪS  KAIP  ŽALČIAI  IR  NEKLASTINGI  KAIP  BALANDŽIAI.“      (Mato 10,16)

05 d. 10,00 val. pamaldos;

12 d. 10,00. val. pamaldos su Šv.Vakariene;

______14,00 val. Gottesdienst in Deutsch;

19 d.  10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

26 d. 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*1 ir 3 mėn. sekmadienius vaikų ansamblio repeticijos ( vadovė Edita Gložaitienė – 07 ir 08 mėn atostogos);

*2 ir 4 sekmadienius biblijos pamokėlės vaikams ( mokytoja Marta Karaliutė – 07 ir 08 mėn atostogos);

* TREČIADIENIAIS 14,30 val. MALDOS POPIETĖ;

* KETVIRTADIENIAIS 18,00 val. BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI;

* SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ VEIKIA BIBLIOTEKA 2 AUKŠTE;

* SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ KVIEČIAME BENDRAVIMUI PRIE KAVOS;

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE ! 

S O L I    D E O    G L O R I A !