2020 m. rugpjūčio mėn. pamaldų tvarkaraštis

JĖZUS KRISTUS SAKO: “BŪKITE GUDRŪS KAIP ŽALČIAI IR NEKLASTINGI KAIP BALANDŽIAI. ” (Mato 10, 16 ) 

  2 d.  10.00 val. pamaldos

  9 d.  10.00 val. pamaldos;

             14.30 val. Gottesdienst in Deutsch

 16 d.  10.00 val. pamaldos su  Šv. Komunija;

              12.00 val. kapinių šventės pamaldos  miesto senosiose kapinėse (Skulptūrų parke)

23 d.  10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija;

             12.00 val. kapinių šventės pamaldos Gindulių kapinėse;

30 d.  10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

 

* KETVIRTADIENIAIS 16.30 val. MALDOS POPIETĖ

* KETVIRTADIENIAIS 18.00 val.   BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI

* SEKMADIENIAIS PO  PAMALDŲ  VEIKIA  BIBLIOTEKA  2 AUKŠTE

*  SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ KVIEČIAME BENDRAVIMUI PRIE KAVOS

 ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE ! 

S O L I    D E O    G L O R I A !