2018 m. rugpjūčio mėn. pamaldų tvarkaraštis

„JĖZUS  KRISTUS  SAKO:“BŪKITE  GUDRŪS  KAIP  ŽALČIAI  IR  NEKLASTINGI  KAIP  BALANDŽIAI.“      (Mato 10,16)

05 d. 10,00 val. pamaldos;

12 d. 10,00. val. pamaldos su Šv.Vakariene;

______14,00 val. Gottesdienst in Deutsch;

19 d.  10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

26 d. 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*1 ir 3 mėn. sekmadienius vaikų ansamblio repeticijos ( vadovė Edita Gložaitienė – 07 ir 08 mėn atostogos);

*2 ir 4 sekmadienius biblijos pamokėlės vaikams ( mokytoja Marta Karaliutė – 07 ir 08 mėn atostogos);

* TREČIADIENIAIS 14,30 val. MALDOS POPIETĖ;

* KETVIRTADIENIAIS 18,00 val. BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI;

* SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ VEIKIA BIBLIOTEKA 2 AUKŠTE;

* SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ KVIEČIAME BENDRAVIMUI PRIE KAVOS;

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE ! 

S O L I    D E O    G L O R I A !