2018 m. rugsėjo mėn. pamaldų tvarkaraštis

„VIEŠPATS SAKĖ MOZEI: ”VISI ŽMONĖS TARP KURIŲ GYVENI, PAMATYS VIEŠPATIES DARBUS .”“ (Išėjimo 34, 10)

02 d. 10,00 val. pamaldos (malda už mokslo metų pradžią);                       

09 d. 10,00. val. pamaldos su Šv. Vakariene;

            14,30 val. Gottesdienst in Deutsch;

11 d. 18,00 val. Vyrų vakaras;

15 d. 17,00 val. Surinkimo vakaras;

16 d.  10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

23 d.  10,00 val. pamaldos;

30 d. 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

_____________________________________________________________________________________________________________________________

* 1 ir 3 mėn. sekmadienius vaikų ansamblio repeticijos (vadovė Edita Gložaitienė)

* 2 ir 4 mėn. sekmadienius biblijos pamokėlės  vaikams  (mokytoja Marta Karaliutė)

* TREČIADIENIAIS 14,30     MALDOS POPIETĖ

* KETVIRTADIENIAIS 18,00 val.   BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI

* SEKMADIENIAIS PO  PAMALDŲ  VEIKIA  BIBLIOTEKA  2 AUKŠTE

*  SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ KVIEČIAME BENDRAVIMUI PRIE KAVOS

 ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE ! 

S O L I    D E O    G L O R I A !