Stovykla „Misija įmanoma“

 

2018 m. liepos 16-20 dienomis Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko dieninė 5-12 metų vaikų stovykla. Susirinko 29 vaikai ne tik iš Klaipėdos miesto, bet ir Klaipėdos rajono, Vilniaus.

Stovykloje vadovai ir vaikai tapome agentais, kuriems reikėjo išsiaiškinti penkių Bežodės knygelės spalvų reikšmę (geltona apie Dievą, tamsi – nuodėmę, raudona – Jėzų Kristų, balta –išgelbėjimą, žalia – krikščionišką augimą). Penkias dienas klausėmės istorijų iš Biblijos, giedojome, mokėmės Biblijos eilučių atmintinai, žaidėme, dalyvavome dramos, darbelių, mazgų pynimo ir kituose būreliuose.

Antradienį po pietų keliavome į Laikrodžių muziejų, kuriame mums papasakojo apie metų laikus, saulės sistemą, mėnesių pavadinimų kilmę ir kitus įdomius faktus, susijusius su laiko skaičiavimu. Taip pat visi galėjome išbandyti sugebėjimus užduočių atlikime ir patikrinti savo žinias apie laiką.

Trečiąją stovyklos dieną užbaigėme animaciniu filmu „Sniego karalienė“.

Ketvirtadienio popietę keliavome į Prano Domšaičio galeriją. Mažesnieji vaikai klausėsi pasakos „Kaip asiliukas draugą surado“. Apžiūrėję paveikslus, vaikai iliustravo savo sugalvotos pasakos knygelę, kurią pasakojo ir rodė dideliame ekrane. Vyresnieji vaikai galerijoje ne tik apžiūrėjo eksponuojamus portretus, bet ir atsakinėjo į darbuotojos klausimus. Jie net galėjo, keisdami veido bruožus, mimiką ir nuotaikas, tapti naujų portretų kūrėjais.

Penktadienį visų laukė staigmena – naminis tortas su stovyklos pavadinimo užrašu. Baigiantis stovyklai vaikai ir vadovai koncerte parodė savo talentus  draugams ir tėveliams. Nė vienas neliko neapdovanotas.

Visas stovyklos dienas džiugino geras oras, džiaugiamės, kad galėjome ne tik klausytis Biblijos lobių bažnyčioje, bet ir žaisti lauke.

Dėkojame Dievui už suteiktą galimybę skelbti vaikams Evangeliją, už gerą orą, taip pat komandai, kuri visada atsakingai padėdavo J Ačiū vadovams: Audronei Kriaučiūnienei ir Kristinai Marijai Aganson (Vaikų krikščioniško ugdymo draugija, Kaunas), Dorotei Kriukaitei (Kauno krikščionių baptistų bendruomenė ,,Geroji Naujiena“), padėjėjams: Ugnei Bučytei ir Žygimantui Gakui (Klaipėdos ev. liuteronų bažnyčia), Danieliui Gaubui (Klaipėdos Laisvųjų krikščionių bažnyčia), Arnui Valentukoniui (Vilniaus „Malonės“ baptistų bendruomenė), kunigui Reincholdui Morui ir jo padėjėjams už skanų maistą, rūpestį, kad nebūtume ištroškę ir alkani.

Stovyklą rėmė Ziono evangelikų liuteronų parapija Čikagoje su kunigu Valdu Aušra, Klaipėdos ev. liuteronų parapija bei asmenys, asmeniškai aukoję savo lėšas. Nuoširdžiai visiems dėkojame!

Marta Karaliutė

Vaikų stovykla ,,Misija įmanoma“ man asmeniškai buvo puiki proga ir privilegija tarnauti mūsų Dievui skelbiant Jo Evangeliją ir žodžiais, ir darbais. Dėkoju Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčiai už sudarytas puikias sąlygas tarnauti, už surinktus stovyklautojus, už maldas ir suteiktą galimybę prisidėti prie Viešpaties darbo. Buvo didelis palaiminimas matyti vaikus besiklausančius Evangelijos, už juos melstis, bendrauti ir pažinti juos. Tikiuosi, kad Dievas ir toliau naudos šią bažnyčią siekiant vaikų širdelių Kristui.

Dorotė Kriukaitė

Savanoriavimo patirtis vaikų dieninėje stovykloje Klaipėdoje man buvo naudingas išbandymas. Visų pirma, tai buvo pirmoji mano akistata su evangelikų liuteronų bažnyčios atstovais. Buvo malonu patirti bendrystę bei meilę kartu tarnaujant Dievo mažiausiems. Esu tarnavęs keliose stovyklose, bet tai buvo ir pirmoji mano tarnystė su 5-12 metų amžiaus vaikais. Jie labai mane nustebino savo nuoširdumu, pasitikėjimu bei meile. Buvo labai malonu būti jų draugu ir pavyzdžiu. Aišku, ne visada viskas yra tik juokas ir laimė. Buvo tikras iššūkis padėti ir nuraminti vaikus, kai jie nusimindavo ar susipykdavo su bendraamžiais. O dar jų energija… Atrodžiau sau ne toks jau senas, visgi man 16 metų, bet po savaitės su šiomis mažomis energijos bombomis buvau visiškai išsekęs. Bet šios patirties neiškeisčiau ir labai tikiuosi, jog man dar teks susitikti su Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčios atstovais bei padėti jiems kitose vaikų stovyklose. Šlovė Jėzui!

Arnas Valentukonis

Šią vasarą, liepos 16-20 d., buvau pačioje šauniausioje stovykloje, kuri vyko Klaipėdos ev. liuteronų bažnyčioje. Ten susiradau daug gerų draugų. Visi buvo labai draugiški ir mieli. Ten labai linksmai praleidom laiką. Daug sužinojome apie Dievą, daug žaidėm, daug bendravom. Dar ten labai skaniai maitino. Visi mes ten puikiai praleidom laiką. Tik gaila, kad stovykla greit pasibaigė. Jau laukiu kitų metų stovyklos.

Augustė Vaškytė