KVIETIMAS Į ŠEŠTADIENIO SURINKIMO POPIETĘ

 

“ŠLOVINS VIEŠPATĮ JO IŠRINKTIEJI” Ps. 22,27.

MIELIEJI, 

KVIEČIAME VISUS Į ŠEŠTADIENIO SURINKIMO  POPIETĘ

GEGUŽĖS 19 d. 15,00 val.

(Pylimo gt. 2 )PARAPIJOS SALĖJE 2 a.

SKAMBĖS GIESMĖS, LIUDIJIMAI, KLAUSYSIMĖS DIEVO ŽODŽIO

POPIETĖS SVEČIAS – SESĖ VIOLETA ATLIKS GIESMES, EILES.

ESATE LAUKIAMI !