2024 m. vasario mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

      4 d. Marta Karaliutė, Ramunė Rudė

   11 d.  Alvydas Stankovičius, Arnoldas Kaulickis

   18 d.  Artūr Kaulitzky, Gintaras Septynius                    

   25 d. Lilija Petraitienė, Kęstutis Preikšaitis