KLAIPĖDOS EVANGELIKŲ LIUTERONŲ PARAPIJOS KLAIPĖDOS 770 -TIES METŲ JUBILIEJUI SKIRTAS RENGINIŲ CIKLAS

“ISTORINĖS ASMENYBĖS IR KLAIPĖDOS ŠV. JONO BAŽNYČIA”

Pirmasis – I. Kanto 298-ajam gimtadieniui vyko balandžio 22 d.

Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčia, minėdama 298-tąjį žymaus vokiečių filosofo I. Kanto gimtadienį, miestui parengė prasmingą kultūrinės atminties dovaną. Laikydamiesi liuteronų bendruomenės tradicijų jie bažnyčioje pakabino atminimo lentą, kurioje skelbiama, jog I. Kanto seneliai, tėvas, kurį laiką gyvenę Klaipėdoje, lankė Šv. Jono bažnyčią. Čia jie meldėsi prašydami dangaus malonių. Čia buvo pakrikštytas jo tėvas Johannas Georgas (1682-1746). Prie bažnyčios buvusiose kapinėse amžino poilsio atgulė senelis Hansas Kantas ir senelė Anna Kant Reinsch, kiti gimnaičiai. Minėta atminimo lenta I. Kantui – tai prasmingas kultūros ženklas, primenantis filosofo sąsajas su mūsų miestu, apie tai I. Kanto vardo bibliotekoje pranešimą „Kas sieja I. Kantą su Klaipėdos Šv. Jono bažnyčia?“skaitė filologė J. Saulėnienė.

Atminimo lentos pakabinimo ceremonija buvo iškilminga ir graži. Prie atkastų Šv. Jono bažnyčios pamatų itin gausiai susirinkusiems klaipėdiečiams archeologės dr. R. Nabažaitė ir M. Rapkevičiūtė-Lisauskienė papasakojo apie archeologinius čia rastus radinius, juos pademonstruodamos mini parodėlėje. Paskui gėlėmis ir žalumynais papuoštoje bažnyčioje giedant M. Mažvydo ir S. Dacho sukurtas giesmes, kunigas R. Moras pašventino atminimo lentą, kuri bylos apie didžiojo mąstytojo I. Kanto pėdsakus Klaipėdoje. Ceremonijoje dalyvavę svečiai iš Vokietijos džiaugėsi šiuo renginiu ir sveikino Evangelikų liuteronų bažnyčios kunigą R. Morą, Šv. Jono bažnyčios atstatymo fondo vadovę L. Petraitienę už kultūros atminties gaivinimą Klaipėdoje.

Renginys baigėsi bendryste prie kafijos puodelio su tradiciniais Klaipėdos krašto pyragais.