2022 m. gegužės mėn. pamaldų tvarkaraštis

„AŠ VISA GALIU TAME, KURIS MANE STIPRINA” (Filipiečiams 4,13)

 1 d. MOTINOS DIENA      

    10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija 

8 d. 10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija        

14.30 Gottesdienst in Deutsch

15 d. 10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija 

22 d. 11.00 val. pamaldos KARKLĖS kapinėse

29 d. 10.00 val. pamaldos  su Šventa Komunija   

*****************************************************************************

KETVIRTADIENIAIS BIBLIJOS STUDIJOS 18.00 val.

1 ir 3 mėnesio sekmadienius vaikų choro repeticijos (vadovė Edita Gložaitienė)

2 ir 4 mėnesio sekmadienius tikybos pamokėlės vaikams (mokytoja Marta Karaliutė)

Sekmadieniais pamaldos yra  transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijų. Sekite informaciją facebook”o  grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia”

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31- 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius  Reincholdas Moras  tel. 8-687 80994

JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE !

S O L I    D E O    G L O R I A !