2020 m. gruodžio mėn. pamaldų tvarkaraštis

„DŽIŪGAUKITE DANGŪS!  IŠ DŽIAUGSMO ŠOKINĖK, ŽEME!  TEGU PLYŠTA KALNAI NUO DŽIAUGSMO GIESMĖS!  JUK VIEŠPATS PAGUODĖ SAVO TAUTĄ, PASIGAILĖJO SAVO VARGUOLIŲ.“  (Izaijo 49, 13)

    6 d.  10.00 val. 2 ADVENTO SEKMADIENIS  pamaldos su Šv. Komunija

   13 d.  10.00 val. 3 ADVENTO SEKMADIENIS  pamaldos

  20 d.  10.00 val. 4 ADVENTO SEKMADIENIS  pamaldos su Šv. Komunija

PAMALDOS VYKS ONLINE:

  24 d.  16.00 val.  KŪČIŲ VAKARO PAMALDOS

  25 d.  10.00 val. KALĖDOS  pamaldos

27 d.  10.00 val. pamaldos

   31 d.  18.00 val. SENŲJŲ METŲ  VAKARAS

* SEKMADIENIAIS PO  PAMALDŲ  VEIKIA  BIBLIOTEKA  2 AUKŠTE

* 1 ir 3 mėn. SEKMADIENIUS VAIKŲ CHORO REPETICIJOS (vad. Edita Gložaitienė) KARANTINO METU NEVYKS

 * 2 ir 4 mėn. SEKMADIENIUS TIKYBOS PAMOKĖLĖS VAIKAMS (mokytoja Marta Karaliutė) KARANTINO METU NEVYKS, VYKS ONLINE FACEBOOK.

 ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994

JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE !

S O L I    D E O    G L O R I A !