2023 m. kovo mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

5 d. Alvydas Stankovičius, Kęstutis Preikšaitis

12 d. Marta Karaliutė, Irma Morienė 

19 d. Lilija Petraitienė, Artūr Kaulitzky 

26 d. Ramunė Rudė, Gintaras Septynius