2023 m. vasario mėn. pamaldų tvarkaraštis

“AŠ NESIGĖDIJU EVANGELIJOS. JI JUK YRA DIEVO GALYBĖ IŠGELBĖTI KIEKVIENAM TIKINČIAJAM”. (Romiečiams 1,16)

       5 d. 10.00 val. pamaldos

      12 d. 10.00 val. pamaldos su  Šventa Komunija                 

              14.30 val. Gottesdienst in Deutsch

     19 d. UŽGAVĖNIŲ SEKMADIENIS

              10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija        

     26 d. 1 GAVĖNIOS SEKMADIENIS

              10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija

Sausio mėn. 1 ir 3 sekmadienius vaikų ansamblio repeticijos – vadovė Edita Gložaitienė

Sausio mėn. 2 ir 4 sekmadienius tikybos pamokėlės vaikams – mokytoja Marta Karaliutė

   KETVIRTADIENIAIS  16.00 val.  MALDOS POPIETĖ

                                     18.00 val. BIBLIJOS STUDIJOS

Sekmadieniais pamaldos yra  transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijų. Sekite informaciją facebook”o  grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia”

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31- 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius  Reincholdas Moras  tel. 8-687 80994

JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE !

S O L I    D E O    G L O R I A !