2023 m. vasario mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

5 d. Marta Karaliutė, Arnold Piklaps

12 d. Ramunė Rudė, Alvydas Stankovičius

 19 d. Lilija Petraitienė, Artūr Kaulitzky

26 d. Kęstutis Preikšaitis, Gintaras Septynius