2023 m. kovo mėn. pamaldų tvarkaraštis

“JEI DIEVAS UŽ MUS, TAI KAS GI PRIEŠ MUS?!” (Romiečiams 8,31)

3 d. 18 val. Pasaulinė maldos diena, kurios programą paruošė Taivanio moterys.

        5 d.  2 GAVĖNIOS SEKMADIENIS

              10.00 val. pamaldos

      12 d.  3 GAVĖNIOS SEKMADIENIS
              10.00 val. pamaldos su  Šventa Komunija                  

              14.30 val. Gottesdienst in Deutsch

     19 d.  4 GAVĖNIOS SEKMADIENIS

               10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija        

     26 d.  5 GAVĖNIOS SEKMADIENIS

               10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija

Kovo mėn. 1 ir 3 sekmadienius tikybos pamokėlės vaikams – mokytoja Marta Karaliutė

Kovo mėn. 2 ir 4 sekmadienius vaikų ansamblio repeticijos – vadovė Edita Gložaitienė

  Ketvirtadieniais  16.30 val. maldos popietė

                            18.00 val.  Biblijos studijos

Sekmadieniais pamaldos yra  transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijų. Sekite informaciją facebook”o  grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia”

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31- 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius  Reincholdas Moras  tel. 8-687 80994

JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE !

S O L I    D E O    G L O R I A !