2022 m. gruodžio mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

4 d.   Marta Karaliutė, Irma Morienė

11 d.  Lilija Petraitienė, Kęstutis Preikšaitis   

18 d.   Ramunė Rudė, Artūr Kaulitzky 

24 d.   Arnold Piklaps, Alvydas Stankovičius

25 d.  Lilija Petraitienė, Gintaras Septynius