2022 m. gruodžio mėn. pamaldų tvarkaraštis

“DŽIŪGAUKITE  DANGŪS! IŠ DŽIAUGSMO ŠOKINĖK ŽEME! TEGU PLYŠTA KALNAI NUO DŽIAUGSMO GIESMĖS! JUK  VIEŠPATS  PAGUODĖ SAVO TAUTĄ, PASIGAILĖJO SAVO VARGUOLIŲ.” (Izaijo 49,13)  

       4 d.   ANTRAS ADVENTO SEKMADIENIS

               10.00 val.   pamaldos

     11 d.   TREČIAS ADVENTO SEKMADIENIS

               10.00 val.   pamaldos su Šventa komunija

     18 d.   KETVIRTAS ADVENTO SEKMADIENIS

                10.00 val. pamaldos su  Šv. komunija

     24 d.   16.00 val. KŪČIŲ VAKARO PAMALDOS

               su Kalėdine eglute vaikams

     25 d.  KALĖDOS

               10.00 val. pamaldos su Šventa komunija

  Gruodžio mėn. 1 ir 3 sekmadienius vaikų ansamblio repeticijos – vadovė Edita Gložaitienė

  Gruodžio mėn. 2  sekmadienį tikybos pamokėlė vaikams – mokytoja Marta Karaliutė

     KETVIRTADIENIAIS  16.00 val.  MALDOS POPIETĖ

                                      17.30 val. BIBLIJOS STUDIJOS

  SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ VEIKIA BIBLIOTEKA 3 aukšte

Sekmadieniais pamaldos yra  transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijų. Sekite informaciją facebook”o  grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia”

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31- 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius  Reincholdas Moras  tel. 8-687 80994

JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE !

S O L I    D E O    G L O R I A !