2022 m. lapkričio mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

  6 d.   Marta Karaliutė, Gintaras Septynius

13 d.   Ramunė Rudė, Alvydas Stankovičius

20 d.   Lilija Petraitienė, Kęstutis Preikšaitis   

27 d.   Arnold Piklaps, Artūr Kaulitzky