2022 m. lapkričio mėn. pamaldų tvarkaraštis

“TEBŪNIE JŪSŲ STRĖNOS SUJUOSTOS IR ŽIBURIAI UŽDEGTI” (Luko 12,35)    

       6 d.   10.00 val. pamaldos

     13 d.   10.00 val. pamaldos su Šventa komunija

                14.30 val. Gottesdienst in Deutsch           

     20 d.   AMŽINYBĖS SEKMADIENIS

                10.00 val. pamaldos su  Šv. komunija

     27 d.   PIRMAS ADVENTO SEKMADIENIS

                10.00 val. pamaldos su Šv. komunija (Po pamaldų Advento pietūs – būtina registracija)

  Lapkričio mėn. 1 ir 3 sekmadienius vaikų ansamblio repeticijos – vadovė Edita Gložaitienė

  Lapkričio mėn. 2 ir 4 sekmadienius tikybos pamokėlės vaikams – mokytoja Marta Karaliutė

     KETVIRTADIENIAIS  16.00 val.  MALDOS POPIETĖ

                                      17.30 val. BIBLIJOS STUDIJOS

  SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ VEIKIA BIBLIOTEKA 3 aukšte

Sekmadieniais pamaldos yra  transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijų. Sekite informaciją facebook”o  grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia”

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31- 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius  Reincholdas Moras  tel. 8-687 80994

JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE !

S O L I    D E O    G L O R I A !