2022 m. spalio mėn. pamaldų tvarkaraštis

“NEJAU PRIIMSITE IŠ DIEVO RANKOS KAS GERA, IR NEPRIIMSITE KAS BLOGA?” (Jobo 2,10)

2 d. 10.00 val. pamaldos Pjūties padėkos šventė, po pamaldų bendrystė prie kavos

9 d. 10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija

        14.30 val. Gottesdienst in Deutsch

16 d. 10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija, po pamaldų bendrystė prie kavos

23 d. 10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija

30 d. 10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija, po pamaldų bendrystė prie kavos

   *****************************************************************************
Spalio mėn. 1 ir 3 sekmadienius vaikų ansamblio repeticijos – vadovė Edita Gložaitienė
Spalio mėn. 2 ir 4 sekmadienius tikybos pamokėlės vaikams – mokytoja Marta Karaliutė
ANTRADIENIAIS MALDOS POPIETĖ 16.00 val.  (spalio mėn. 4, 11 ir 18 dienomis nebus)
KETVIRTADIENIAIS BIBLIJOS STUDIJOS 18.00 val. spalio 6 bus, o spalio 13 ir 20 dienomis nebus.
SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ VEIKIA BIBLIOTEKA 3 aukšte.

Sekmadieniais pamaldos yra  transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijų. Sekite informaciją facebook”o  grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31- 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius  Reincholdas Moras  tel. 8-687 80994 (iki spalio mėn. 21 d. atostogauja)

JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE !

S O L I    D E O    G L O R I A !