2022 m. spalio mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

2 d.   Marta Karaliutė, Arnold Piklaps

9 d.   Ramunė Rudė, Kęstutis Preikšaitis

16 d.   Lilija Petraitienė, Alvydas Stankovičius

23 d.   Irma Morienė, Artūr Kaulitzky

30 d.   Lilija Petraitienė, Gintaras Septynius