2022 m. liepos mėn. pamaldų tvarkaraštis

“VIEŠPATIE, MANO DIEVE, PRIE TAVĘS AŠ GLAUDŽIUOSI! SAUGOK MANE NUO VISŲ, KURIE MANE PERSEKIOJA, IR GELBĖK MANE.” (Psalmyno 7,2)

    3 d. 10.00 val. pamaldos, po pamaldų kavos bendrystė

   10 d. 10.00 val. pamaldos su konfirmacija ir Šventa Komunija, po pamaldų kavos bendrystė 

14.30 Gottesdienst in Deutsch

17 d. 9:30 val. pamaldos 

           12.00 val. pamaldos LĖBARTŲ kapinėse

18-22 d. PLANUOJAMA PARAPIJOS STOVYKLA KINTUOSE “GYVYBĖS ŠALTINIS”

  24 d. 10.00 val. pamaldos  su Šventa Komunija, po pamaldų kavos bendrystė

   31 d. 10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija    

*****************************************************************************

ANTRADIENIAIS MALDOS POPIETĖ 16.00 val.

KETVIRTADIENIAIS BIBLIJOS STUDIJOS 18.00 val.

SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ VEIKIA BIBLIOTEKA 3 aukšte.

Sekmadieniais pamaldos yra  transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijų. Sekite informaciją facebook”o  grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia”

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31- 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius  Reincholdas Moras  tel. 8-687 80994

JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE !

S O L I    D E O    G L O R I A !