2022 m. liepos mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

3 d. Arnold Piklaps, Ramunė Rudė               
10 d. Alvydas Stankovičius, Marta Karaliutė
17 d. Irma Morienė, Marta Karaliutė
24 d. Lilija Petraitienė, Ramunė Rudė  
31 d. Artūr Kaulitzky, Kęstutis Preikšaitis