PARAPIJOS INFORMACIJA

BIRŽELIO 12 d. 10.00 val. Trejybės šventė, dalyvauja LEL Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis minint kunigo tarnystės 40-metį

BIRŽELIO 26 d. 13.00 val. ANAIČIŲ KAPINIŲ ŠVENTĖ

LIEPOS 10 d. 10.00 val. pamaldos su KONFIRMACIJA

LIEPOS 17 d. 12.00 val. LĖBARTŲ KAPINIŲ ŠVENTĖ

LIEPOS 18-22 d. PLANUOJAMA PARAPIJOS STOVYKLA KINTUOSE “GYVYBĖS ŠALTINIS”

LIEPOS 31 d. 10.00 val. pamaldos skirtos miesto 770 m. JUBILIEJUI – malda už miestą