2022 m. birželio mėn. pamaldų tvarkaraštis

“PALEISIU TAVE TIK TADA, KAI MANE PALAIMINSI.” (Pradžios 32,27)

 5 d. SEKMINĖS 

10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija, po pamaldų kavos bendrystė

        (Pamaldos vyks bažnyčios sklype Turgaus g. 24)

12 d. Šventoji trejybė

         10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija, po pamaldų kavos bendrystė

         kunigo tarnystės 40-metis,  dalyvaus LEL Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis 

19 d. 10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija, po pamaldų kavos bendrystė

26 d. 10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija 

         13.00 val. pamaldos ANAIČIŲ kapinėse

*****************************************************************************

ANTRADIENIAIS MALDOS POPIETĖ 16.00 val.

KETVIRTADIENIAIS BIBLIJOS STUDIJOS 17.30 val.

SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ VEIKIA BIBLIOTEKA 3 aukšte.

Sekmadieniais pamaldos yra  transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijų. Sekite informaciją facebook”o  grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia”

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31- 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius  Reincholdas Moras  tel. 8-687 80994

JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE !

S O L I    D E O    G L O R I A !