2022 m. birželio mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

5 d. Marta Karaliutė, Arnold Piklaps               
12 d. Alvydas Stankovičius, Artūr Kaulitzky  
19 d. Irma Morienė, Lilija Petraitienė                     
26 d. Ramunė Rudė, Kęstutis Preikšaitis