2022 m. sausio mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

2 d. Marta Karaliutė, Ramunė Rudė

9 d. Lilija Petraitienė, Kęstutis Preikšaitis

16 d. Irma Morienė, Gintaras Septynius

23 d. Alvydas Stankovičius, Arnold Piklaps

30 d. Lilija  Petraitienė, Artūr Kaulitzky