2022 m. vasario mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

6 d. Marta Karaliutė, Ramunė Rudė

13 d. Irma Morienė, Kęstutis Preikšaitis

20 d. Alvydas Stankovičius, Gintaras Septynius

27 d. Lilija  Petraitienė, Artūr Kaulitzky