2022 m. sausio mėn. pamaldų tvarkaraštis

„LIGI TIK ŽEMĖ TVERS, SĖJA IR PJŪTIS,  ŠALTIS IR ŠILUMA,  VASARA IR ŽIEMA, DIENA IR NAKTIS NESILIAUS.” (Pradžios 8,22)

       2 d. 10.00 val. pamaldos

       9 d. 10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija  

               14.30 val. Gottesdienst in Deutsch                      

     16 d. 10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija

     23 d. 10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija

     30 d. 10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija

Sekmadieniais pamaldos yra  transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijų. Sekite informaciją facebook”o  grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia”

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31- 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius  Reincholdas Moras  tel. 8-687 80994

JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE !

S O L I    D E O    G L O R I A !