2020 m. liepos mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

5 d.   Marta Karaliutė ir Irma Morienė

12 d.   Arnold Piklaps ir Gintaras Septynius

19 d.  Alvydas Stankovičius ir Lilija Petraitienė

26 d.   Artūr  Kaulitzky ir Kęstutis Preikšaitis