D Ė M E S I O !!!

2020 м. birželio mėn. 28 d. po pamaldų vyks parapijos narių visuotinis ataskaitinis- rinkiminis susirinkimas. 

DARBOTVARKĖ:

  1. Parapijos pirmininkės ataskaita;
  2. Parapijos kunigo ataskaita;
  3. Revizijos komisijos ataskaita;
  4. „Sandoros“ ataskaita;
  5. Pasisakymai ir darbo vertinimas;
  6. Tarybos rinkimai.

Parapijos narius kviečiame aktyviai dalyvauti, išsakyti savo nuomonę, teikti pasiūlymus parapijos tarybai ir kunigui.

Kviečiame siūlyti kandidatus į parapijos tarybą ir revizijos komisiją.

 

Parapijos taryba