2020 m. birželio mėn. pamaldų tvarkaraštis

                                                   „ŠVENTAS, ŠVENTAS, ŠVENTAS  YRA  GALYBIŲ  VIEŠPATS!  VISA  ŽEMĖ  PILNA  JO  ŠLOVĖS !“      (Izaijo 6.3)

 

7 d. 10.00 val.  TREJYBĖS ŠVENTĖ,  pamaldos su Šv. Komunija;

14 d. 10.00 val. pamaldos;

______14,30 val. Gottesdienst in Deutsch;

21 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija;

______13.00 val. kapinių šventės pamaldos ANAIČIŲ kapinėse;

28 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija; po pamaldų vyks visuotinis parapijos narių  ataskaitinis- rinkiminis susirinkimas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BAŽNYČIOJE BŪSIME SU APSAUGINĖMIS KAUKĖMIS IR PIRŠTINĖMIS. (BŪTINA)

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras tel. 8-68780994

JŪS ESATE LAUKIAMI MŪSŲ BAŽNYČIOJE !

S O L I D E O G L O R I A !