2020 m. liepos mėn. pamaldų tvarkaraštis

“JEI DIEVAS UŽ MUS, TAI KAS GI PRIEŠ MUS?! ”  (Rom. 8, 31)

  5 d.  9.30 val. rytmetinės pamaldos

12.00 val. kapinių šventės pamaldos Lėbartuose

6-10 d. dieninė vaikų stovykla “KELIONĖ KOSMOSU”

12 d.  10.00 val.  pamaldos su Šv. komunija;

              14.30    Gottesdienst in Deutsch 

19 d.  10.00 val. pamaldos su konfirmacija ir Šv. komunija  

26 d.  10.00 val. pamaldos su Šv. komunija; Parapijiečių vasaros šventė (grill dešrelės)     

 

* TREČIADIENIAIS 16.00 val. MALDOS POPIETĖ

* KETVIRTADIENIAIS 18.00 val.   BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI

* SEKMADIENIAIS PO  PAMALDŲ  VEIKIA  BIBLIOTEKA  2 AUKŠTE

*  SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ KVIEČIAME BENDRAVIMUI PRIE KAVOS

 ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE ! 

S O L I    D E O    G L O R I A !