PASAULINĖ MOTERŲ MALDOS DIENA

Moteru maldos diena-kvietimas

NUOŠIRDŽIAI  KVIEČIAME  Į  EKUMENINĘ  PASAULINĘ  MOTERŲ  MALDOS  DIENĄ

 „  KELKIS, IMK SAVO GULTĄ IR EIK  „ (Jn.5,8)

ŠIŲ METŲ kovo  MĖN  6  D., PENKTADIENĮ  18,00 VAL.

MALDOS  VAKARAS  ĮVYKS  KLAIPĖDOS  MIESTO  EVANGELIKŲ  LIUTERONŲ  PARAPIJOS  SALĖJE  2 A.

MALDOS  VAKARO  ŠALIS :  ZIMBABVĖ