2020 m. Kovo mėn. pamaldų tvarkaraštis

  „JEI  DIEVAS  UŽ  MUS,  TAI  KAS  GI  PRIEŠ  MUS  ?!“                      (Rom. 8.31)

 

1 d.  1 GAVĖNIOS SEKMADIENIS

_____10.00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

6 d. 18.00 val. EKUMENINĖ PASAULINĖ MALDOS DIENA;

8 d.  2 GAVĖNIOS  SEKMADIENIS

_____10.00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

_____14.30 val. Gottesdienst in Deutsch;

10 d. (antradienį) 18.00 val. VYRŲ vakaras;

14 d. 11.00 val Neilo Čijunsko įšventinimas  diakono tarnystei;

15 d.  3 GAVĖNIOS SEKMADIENIS

_____10.00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

22 d. 4 GAVĖNIOS SEKMADIENIS;

_____10.00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

29 d. 5 GAVĖNIOS SEKMADIENIS;

_____10.00 val. pamaldos. Po pamaldų ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 ir 3 mėn. sekmadienius vaikų ansamblio repeticijos (vadovė Edita Gložaitienė)

* 2 ir 4 mėn. sekmadienius biblijos pamokėlės  vaikams  (mokytoja Marta Karaliutė)

* TREČIADIENIAIS 16,00 val.MALDOS POPIETĖ

* KETVIRTADIENIAIS 18,00 val.   BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI

* SEKMADIENIAIS PO  PAMALDŲ  VEIKIA  BIBLIOTEKA  2 AUKŠTE

*  SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ KVIEČIAME BENDRAVIMUI PRIE KAVOS

 ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE ! 

S O L I    D E O    G L O R I A !