KORONAVIRUSAS

                                                       MIELI BROLIAI IR SESĖS
                                                           2020-03-16 d.
DĖL  ŠALYJE  PASKELBTO KARANTINO LAIKINAI IKI BALANDŽIO MĖNESIO 13d. 
PAMALDOS  NEBUS LAIKOMOS. 
JEIGU VIRUSO COVID-19 PLITIMAS NEBUS SUSTABDYTA, RIBOJIMAI GALI BŪTI PRATĘSTI.
MELSKIMĖS NAMUOSE, SKAITYKIME DIEVO ŽODĮ, 
STEBĖKIME PAMALDAS PER TELEVIZIJĄ IR  IŠMANIUOSIUS TELEFONUS.
SKUBIAM KRIKŠTUI AR LAIDOTUVĖMS SKAMBINTI KUNIGUI R. MORUI
Tel. Nr. 8-68780994