2018 m. sausio mėn. pamaldų tvarkaraštis

„AŠ  NESIGĖDIJU  EVANGELIJOS. JI  JUK  YRA  DIEVO  GALYBĖ  IŠGELBĖTI  KIEKVIENAM  TIKINČIAJAM.“     Rom.1,16

07 d. 10,00 val. pamaldos; po pamaldų bendrystė parapijos salėje;

14 d. 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene; po pamaldų bendravimas prie kavos;

          14,30 val. Gottesdienst in Deutsch;

21 d. 10,00 val. pamaldos su Šv.Vakariene; po pamaldų bendravimas prie kavos;

27 d. 10,00 val. seminaras “KRIKŠČIONYBĖ ŠIANDIEN”, TEMOS: ŠEIMA. BAŽNYČIA. VISUOMENĖ, Ivan Laptev;

           16,00 val. Koncertas ŽODŽIU IR MUZIKA APIE KRISTŲ“, Arvo Survo;

28 d. 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene; po pamaldų bendravimas prie kavos.

______________________________________________________________________________________

*1 ir 2 mėn. sekmadienius vaikų ansamblio repeticijos ( vadovė Edita Gložaitienė);

*3 ir 4 sekmadienius biblijos pamokėlės vaikams ( mokytoja Marta Karaliutė);

* TREČIADIENIAIS 14,30 val. MALDOS POPIETĖ;

* KETVIRTADIENIAIS 18,00 val. BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI;

* SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ VEIKIA BIBLIOTEKA 2 AUKŠTE;

* SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ KVIEČIAME BENDRAVIMUI PRIE KAVOS;

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE ! 

S O L I    D E O    G L O R I A !