2017 m. gruodžio mėn. pamaldų tvarkaraštis

   „DŽIŪGAUKITE  DANGŪS ! IŠ DŽIAUGSMO  ŠOKINĖK  ŽEME ! TEGUL  PLYŠTA  KALNAI  NUO  DŽIAUGSMO  GIESMĖS ! JUK  VIEŠPATS  PAGUODĖ  SAVO  TAUTĄ, PASIGAILĖJO  SAVO  VARGUOLIŲ.“                                     Izaijo  49,13

03 d. 10,00 val. 1 advento sekmadienis;

10 d. 10,00 val.  2 advento sekmadienis, pamaldos su Šv.Vakariene;

17 d. 10,00 val. 3 advento sekmadienis, pamaldos su Šv.Vakariene; po pamaldų PARAPIJOS KOLEKTYVŲ ADVENTINIS KONCERTAS;

24d. 10,00 val. 4 advento sekmadienis, pamaldos su Šv.Vakariene;

16,00 val. KŪČIOS su eglute vaikams;

25 d. 10,00 val. KALĖDOS, pamaldos su Šv.Vakariene;

31 d. 10,00 val. pamaldos su Šv.Vakariene.

____________________________________________________________________________________________________

1 ir 3 mėn. sekmadienius vaikų ansamblio repeticijos ( vadovė Edita Gložaitienė);

*2  sekmadienius biblijos pamokėlės vaikams ( mokytoja Marta Karaliutė);

* TREČIADIENIAIS 14,30 val. MALDOS POPIETĖ;

* KETVIRTADIENIAIS 18,00 val. BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI;

* SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ VEIKIA BIBLIOTEKA 2 AUKŠTE;

* SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ KVIEČIAME BENDRAVIMUI PRIE KAVOS;

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994 ( atostogauja nuo 2017 11 06  iki 2017 12 01)

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE !

 S O L I    D E O    G L O R I A !